ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp2308256102.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srp0602256102.jpg

กิจกรรม

IMG_0491.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

009275335
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1085
3689
12655
5547380
78025
107656
9275335

Your IP: 18.232.99.123
Server Time: 2019-07-24 08:48:24

งานสภานักเรียน กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายผู้นำธรรมาภิบาล (SRP Leader Camp#2) ซึ่งได้มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมตามโครงการผู้นำตามโครงการผู้นำตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กล้าคิด กล้าแสดงออก และมีความเป็นผู้นำ อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายในด้านทักษะความเป็นผู้นำให้แก่นักเรียนมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ณ บึงปรีดารีสอร์ท อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และมีการศึกษาดูงานสภานักเรียนต้นแบบระดับประเทศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนางานสภานักเรียนต่อไป

 

ชมภาพเพิ่มเติม

ชมภาพกิจกรรมอื่นๆได้ที่ SRP Gallery