ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256104.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6997.jpg

กิจกรรม

srp30092562-10.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

009873031
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1367
4701
30456
6116707
62762
133857
9873031

Your IP: 3.231.229.89
Server Time: 2019-12-15 07:44:35
ครูรัฐพร ชูพิชัย ครูนางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย ครูสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล ครูลมัย สังขนิตย์ รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
นาย ธนกฤต ศรีสุวรรณ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทย 1 ใน 24 คน เข้าแสดงความคิดเห็น และประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของไทยเนื่องในงาน YouthEN For Climate Change Forum 2019
สภานักเรียน และศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นตัวแทนมอบของบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

งานสภานักเรียน กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายผู้นำธรรมาภิบาล (SRP Leader Camp#2) ซึ่งได้มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมตามโครงการผู้นำตามโครงการผู้นำตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กล้าคิด กล้าแสดงออก และมีความเป็นผู้นำ อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายในด้านทักษะความเป็นผู้นำให้แก่นักเรียนมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ณ บึงปรีดารีสอร์ท อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และมีการศึกษาดูงานสภานักเรียนต้นแบบระดับประเทศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนางานสภานักเรียนต่อไป

 

ชมภาพเพิ่มเติม

ชมภาพกิจกรรมอื่นๆได้ที่ SRP Gallery