ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256103.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6995.jpg

กิจกรรม

srp30092562-7.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

009846225
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3650
2825
35956
6077485
35956
133857
9846225

Your IP: 100.26.176.182
Server Time: 2019-12-08 21:35:38
ครูรัฐพร ชูพิชัย ครูนางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย ครูสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล ครูลมัย สังขนิตย์ รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
นาย ธนกฤต ศรีสุวรรณ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทย 1 ใน 24 คน เข้าแสดงความคิดเห็น และประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของไทยเนื่องในงาน YouthEN For Climate Change Forum 2019
สภานักเรียน และศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นตัวแทนมอบของบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

กเรียนแผนการเรียนภาษาจีน จำนวน 10 คนได้รับทุนระยะสั้นไปเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนที่เมืองเซี่ยงไฮ้ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 8 เมษายน 2562

1. นางสาวสุภัสสรา จิรสัตย์สุนทร ม.4/1
2. นางสาววรินธร เนตรกระจ่าง ม.4/1
3. นางสาวอัญญ์วรา ใจรังษี ม.4/1
4. นางสาวเจวิกา ทองนวล ม.4/1
5. นางสาวณัฐณิชา แซ่ภู ม.4/1
6. นางสาววาสิตา วัณไวทยจิตร ม.5/1
7. นางสาวธนนันท์ เขียวสลับ ม.5/2
8. นางสาวณัฐวรรณ ชีช้าง ม.5/2
9. นางสาวพาณิภัค ชื่นลดารมย์ ม.5/2
10. นางสาวกัญญาพัทร พิกุลกลิ่น ม.5/2