ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

slide27062564-2.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srp08032564-7.jpg

กิจกรรม

srpactivity-5.jpg

ส่งเสริมการเรียนรู้

 

 
 
 
 
 
 

 

 

009374599
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3132
3581
14361
5636644
107029
149079
9374599

Your IP: 3.235.185.78
Server Time: 2021-07-28 19:24:16
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
ผอ.สมร เผือกเดช รับโล่เชิดชูเกียรติ "เลขานุการกรรมการสถานศึกษาดีเด่น' ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ศูนย์ราชการเชียร์รังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อ 15 ส.ค.2563
ชมรม to be number one โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ชนะเลิศระดับประเทศ ระดับเพชรปีที่ 3 (ผ่านติดต่อกัน 3 ปีซ้อน)
ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย การแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2563 ณ จังหวัดระนอง วันที่ 23 กย.63 ฝึกซ้อมโดยคุณครูอรรถวิช สุวรรณโชติ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ภายใต้ชื่อทีม วีมเทิร์ค เข้ารับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว”
ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท โครงการประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลง "Moral Fight Covid ให้รัก...พาเราไป" ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
มาตรการป้องการกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
นายกัญกฤษเขม แดนที่ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2564 สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ด้านอนุรักษ์ สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีไทย และส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ข้อมูลพื้นฐาน

 1. โครงสร้าง
  โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไปและงานกิจการนักเรียน
  โครงสร้างกลุ่มบริหารงานวิชาการ
  โครงสร้างงานบุคคล
  โครงสร้างสถานศึกษาและโครงสร้างงบประมาณ
  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกิจการนักเรียน
 2. อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา
 3. แผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2563 (ระยะ 4 ปี)

การบริหารงาน การดำเนินงาน

 1. แผนดำเนินงานประจำปี 2563
 2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
  รายงานความพึงพอใจกิจกรรมภาคการเรียน 1/2562
  รายงานความพึงพอใจกิจกรรมภาคการเรียน 2/2562
  รายงานสรุประบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา 2562

การปฏิบัติงาน

 1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย
  คู่มือการบริหารงานงบประมาณ
  คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะว21
  คู่มือปฏิบัติงานวิชาการ
  มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน

การให้บริการ

 1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  คู่มือครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  คู่มือนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ปี 2563
  โครงสร้างหลักสูตร-2563-2565
 2. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการปี 2563
  การประชุมผู้ปกครอง
  การให้บริการด้านอนามัยโรงเรียน
  สถิติการให้บริการนักเรียนขอรับผลการเรียน
 3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการปี 2562

การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 2. รายงานการกำกับติดตามงบประมาณปี 2563
 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
  การใช้จ่ายงบประมาณ ภาคการเรียนที่ 1-2562
  การใช้จ่ายงบประมาณ ภาคการเรียนที่ 2-2562
 4. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปี 2563
 5. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด
 6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปี 2563
 7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือน
 3. หลักเกณฑ์การประเมินครูผู้ช่วย
 4. หลักเกณฑ์การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะว21
 5. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2563
 6. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 7. การเชิดชูเกียรติให้ขวัญและกำลังใจปีงบประมาณ 2563
 8. การบรรจุแต่งตั้งครู
 9. ประกาศสพฐ.-เรื่อง-แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือนฯ
 10. หลักเกณฑ์การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะว21

การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ

 1. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 1. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมปี 2563

เจตจำนงสุจิตของผู้บริหาร

 1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  เจตจำนงสุริตของผู้บริหารภาษาไทย
  เจตจำนงสุริตของผู้บริหารภาษาอังกฤษ
 2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารปี 2563
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารปี 2563
  ปฏิญญาสถานศึกษาสุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  โครงการโรงเรียนสุจริตปี 2563
  แนวการปฏิบัติราชการของโรงเรียน
  ปฏิญญาสถานศึกษาสุจริต
  รายงานโครงการโรงเรียนสุจริตปี 2563

แผนป้องกันการทุจริต

 1. แผนปฏิบัติการป้องกัน
 2. รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตปี 2563
 3. รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2562