ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

Congratulations

srp24016053.jpg

ผอ.เจนจัด ภักดีไทย

srp26105911.jpg

Activities

srp26105904.jpg

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

006736065
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
569
3498
20760
3004694
62116
85540
6736065

Your IP: 54.167.211.58
Server Time: 2017-06-25 05:24:37
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
คณะครู สมาคมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในงานสถาปนาสื่อครบรอบ 1 ปีสมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานี พิธีมอบ " เพชรนารายณ์" ประจำปี 2559
ครูสุวารี พงษ์ธีระวรรณ รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
คณะกรรมการสภานักเรียนได้จัดพิธีปวารณาตนเป็นศิษย์กับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ให้กับนักเรียนใหม่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงงานครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนคู่มิตร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมบวรศิลป์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
25-29 เม.ย 60 คุณครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ เข้าร่วม The First Princess Maha Chakri Award Forum ได้รับเงินบริจาคจากบริษัทต่างๆจำนวน2,600,000 ( สองล้านหกแสนบาท)เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งสภานักเรียนปี 2559 ให้แก่รุ่นน้อง สภานักเรียนปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
กิจกรรมค่ายนักอ่าน ประจำปี 2560 วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 54
ศูนย์เครือข่ายฯภาษาจีน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา พาทีมงาน จำนวน 36 คน จัดอบรมภาษาและวัฒนธรรม ณ ศูนย์ฝึกตำรวจภูธร 8 44
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเป็นประจำปี 2560 93
การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 80
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธงซึ่งเป็นพิธีส่งมอบตำแหน่งสภานักเรียนปี 2559 ให้แก่รุ่นน้อง สภานักเรียนปี 2560 98
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง 60 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง 101
ตัวแทนคณะครู สร. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 , รัชกาลที่ 9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดไตรธรรมาราม 70
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 69
ศูนย์เครือข่ายภาษาจีน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาและสมาชิกโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับครูจีนที่สนามบินสุราษฎร์ธานี จำนวน 11 คน 64
คุณครูละมัย สังขนิตย์ ผู้ดำเนินการเสวนาครูแนะแนวเพื่อการเรียนต่อสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ.สุราษฎร์ธานี 49