ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

Congratulations

srp15115904.jpg

ผอ.เจนจัด ภักดีไทย

srp26105911.jpg

Activities

S__7708680.jpg

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

006859565
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
752
2229
9488
3141956
55113
53758
6859565

Your IP: 54.166.153.192
Server Time: 2017-08-24 04:45:53
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
โครงการอบรมโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 9-10 สิงหาคม 2560
ครูสุวารี พงษ์ธีระวรรณ รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ตักบาตร ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปึ ถวายพระพร ณ หอประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงงานครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนคู่มิตร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมบวรศิลป์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
25-29 เม.ย 60 คุณครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ เข้าร่วม The First Princess Maha Chakri Award Forum ได้รับเงินบริจาคจากบริษัทต่างๆจำนวน2,600,000 ( สองล้านหกแสนบาท)เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
OBEC Active Learning Camp ค่ายเพิ่มเวลารู้ของขวัญให้ครู สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเขต 1 ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วันที่ 8 สิงหาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
21 ส.ค 2560 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ระดับสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ณ โรงแรมเคพาร์ค จ.สุราษฎร์ธานี 25
นักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียง เข้าร่วมกิจกรรมค่าย UHC Young Camp วันที่ 19-20 ส.ค 2560 ณ ร.ร มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ 20
วันที่ 17 สิงหาคม 2569 Enconcept ติวฟรีวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้น ม.6 ณ อาคารบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 37
ตัวแทนกลุ่มสาระฯ ประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการ พัฒนาทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active leaning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 7 ก.ค. 60 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี2 34
กิจกรรม วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 วัดธรรมบูชา และวัดพัฒนาราม วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 35
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำการแสดงมาร่วมงานการมอบทุนช่วยผู้ประสบภัยสานใจประชารัฐกับอสมท.ถ่ายทอดช่อง30 ณ.โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 31
มอบรางวัลการประกวดความสะอาดห้องเรียน เดือนมิถุนายน 2560 40
คณะผู้บริหารโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาคณะครูบุคลากร ได้เดินทางไปทำการบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 22
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ตักบาตร ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปึ ถวายพระพร ณ หอประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 16
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 -3 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ณ สนามโรงเรียนและสนามกีฬากลาง 15