ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256103.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6999.jpg

กิจกรรม

srp30092562-7.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

010026814
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2195
3230
8213
6303043
91172
125373
10026814

Your IP: 3.95.139.100
Server Time: 2020-01-28 16:04:50
ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรถวิช สุวรรณโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับโลห์ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข(รุ่น9) ประจำปีการศึกษา2562 ประเภทครูผู้สอน เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563
น.ส.ฐิดาพร พลอยมี ประธานชมรมtobe. เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
นายอริยพงษ์ พึ่งวุฒิ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2561 เข้ารับประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติยศ ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรนารายณ์ ประจำปี 2561 สาขา เยาวชนดีเด่น
นายธนกฤต เพชรแก้ว นายกสโมสรอินเทอร์แรคท์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" (ผู้นำทางวัฒนธรรม) ดีเด่นลำดับที่ 1 ระดับจังหวัด ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทีมงาน SRP Variety Channel จัดรายการออนไลน์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เพจรวมภาพกิจกรรมของทีมงานช่างภาพโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รวมภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้ บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม กรุงเทพมหานคร 5
การจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.5/9 ม.5/10 ,ม.5/13 ณ วัดป่าเคียนพิง อ.พนม โรงคั่วกาแฟคาลิโก้ อ.พนม ป่าน้ำราด อ.คีรีรัฐนิคม เมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2563 9
การจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.5/1 ม.5/3 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 9
รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและศึกษาแหล่งเรียนร้ภายนอก ของเหล่าผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2563 โดยมีนักเรียน จำนวน 80 คน และคุณครู จำนวน 7 คน 6
รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มยุวกาชาด ม.1 ในระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2563 6
รายงานกิจกรรมการเข้าค่ายและศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 22-23 มกราคม 2563 เหล่ายุวกาชาด ระดับชั้น ม.2 จำนวน 89 คน คุณครู 14 คน 3
การเข้าค่ายและศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 22-23 มกราคม 2563 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้น ม.2 จำนวน 58 คน คุณครู 9 คน 4
การจัดกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 และ 5/4 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ จ.พังงา 3
การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้ บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม กรุงเทพมหานคร 2
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือฯและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นม.3 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2563 ณ หาดทุ่งทะเล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 2