ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

slide28062564-1.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srp08032564-8.jpg

กิจกรรม

srpactivity-5.jpg

ส่งเสริมการเรียนรู้

 

 
 
 
 
 
 

 

 

009374721
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3254
3581
14483
5636644
107151
149079
9374721

Your IP: 3.235.185.78
Server Time: 2021-07-28 20:01:07
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
ผอ.สมร เผือกเดช รับโล่เชิดชูเกียรติ "เลขานุการกรรมการสถานศึกษาดีเด่น' ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ศูนย์ราชการเชียร์รังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อ 15 ส.ค.2563
ชมรม to be number one โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ชนะเลิศระดับประเทศ ระดับเพชรปีที่ 3 (ผ่านติดต่อกัน 3 ปีซ้อน)
ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย การแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2563 ณ จังหวัดระนอง วันที่ 23 กย.63 ฝึกซ้อมโดยคุณครูอรรถวิช สุวรรณโชติ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ภายใต้ชื่อทีม วีมเทิร์ค เข้ารับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว”
ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท โครงการประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลง "Moral Fight Covid ให้รัก...พาเราไป" ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
มาตรการป้องการกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
นายกัญกฤษเขม แดนที่ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2564 สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ด้านอนุรักษ์ สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีไทย และส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ข้อมูลทั่วไป

 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 388 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000 ตั้งอยู่ที่ ละติจูด 9 องศาเหนือ 8 ลิปดา 29 ฟิลิปดา ลองจิจูด 99 องศาตะวันออก 19 ลิปดา 32 ฟิลิปดา โทรศัพท์ 0-7728-4773, 0-7727-5861 โทรสาร 0-7728-6727 อีเมล suratpit@srp.ac.th  เว็บไซต์ www.srp.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีเขตพื้นที่บริการอำเภอเมือง    สุราษฎร์ธานี 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2482 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี           มีนางสาวบุญคง สาระเกษตริน เป็นครูใหญ่ ขณะนั้นโรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แยกออกเป็น 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนประจำจังหวัดชาย (โรงเรียนสุราษฎร์ธานี) และโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด (โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี) โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จนโรงเรียนไม่สามารถรองรับจำนวนนักเรียนตามความต้องการของผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลานมาเรียนได้ เนื่องจากอาคารสถานที่มีน้อย ต่อมาในปี พ.ศ.2510 กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้โรงเรียนสุราษฎร์ธานีย้ายไปอยู่สถานที่แห่งใหม่ และได้มอบสถานที่เดิมของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ติดกันให้แก่โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี 

 

โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานีได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2521 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาในรูปแบบสหศึกษา โดยใช้ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน แทนเป็นเส้นวงกลม 2 วง ล้อมรอบองค์พระอวโลกิเตศวร ปัจจุบันมี 72  ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,873   คน ครู   145   คน ลูกจ้างประจำ  7  คน  ลูกจ้างชั่วคราว   44  คน