ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp28092564-4.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srp27092564-1.jpg

กิจกรรม

srp12102564-2.jpg

Who's Online

มี 43 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ส่งเสริมการเรียนรู้

 

 

 

009737168
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
874
3680
16359
5987839
94457
114593
9737168

Your IP: 3.234.211.61
Server Time: 2021-10-21 04:56:47
เพียงใจผูกพัน รำลึกวันที่ ส.ร. 2564
พิธีเปิดป้าย "ห้องประชุมศรีสมร" (อาคารทวีปราชญ์) วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one idol รุ่นที่ 11 ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 น.ส.ศกลรัตน์ สุวรรณหงษ์ (แก้ม) ม.4/4 รองประธานชมรมtobe. ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3
นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับรางวัลจากประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ "โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563" ในหัวข้อ "ฉลาดใช้ชีวิต ฉลาดคิด เรื่องสุขภาพ"
มาตรการป้องการกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ข้อมูลทั่วไป

 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 388 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000 ตั้งอยู่ที่ ละติจูด 9 องศาเหนือ 8 ลิปดา 29 ฟิลิปดา ลองจิจูด 99 องศาตะวันออก 19 ลิปดา 32 ฟิลิปดา โทรศัพท์ 0-7728-4773, 0-7727-5861 โทรสาร 0-7728-6727 อีเมล suratpit@srp.ac.th  เว็บไซต์ www.srp.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีเขตพื้นที่บริการอำเภอเมือง    สุราษฎร์ธานี 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2482 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี           มีนางสาวบุญคง สาระเกษตริน เป็นครูใหญ่ ขณะนั้นโรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แยกออกเป็น 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนประจำจังหวัดชาย (โรงเรียนสุราษฎร์ธานี) และโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด (โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี) โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จนโรงเรียนไม่สามารถรองรับจำนวนนักเรียนตามความต้องการของผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลานมาเรียนได้ เนื่องจากอาคารสถานที่มีน้อย ต่อมาในปี พ.ศ.2510 กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้โรงเรียนสุราษฎร์ธานีย้ายไปอยู่สถานที่แห่งใหม่ และได้มอบสถานที่เดิมของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ติดกันให้แก่โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี 

 

โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานีได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2521 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาในรูปแบบสหศึกษา โดยใช้ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน แทนเป็นเส้นวงกลม 2 วง ล้อมรอบองค์พระอวโลกิเตศวร ปัจจุบันมี 72  ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,873   คน ครู   145   คน ลูกจ้างประจำ  7  คน  ลูกจ้างชั่วคราว   44  คน